HISTORIE LYŽAŘSKÉHO SPORTU V LIDEČKU

 

U počátků organizovaného lyžování v Lidečku stáli bratranci Stanislav a Vojtěch Brhlovi. Když učívali své děti lyžařskému umění, přidávali se k jejich dětem jejich kamarádi, takže mívali kolem sebe někdy i dvacet žáčků. S dětmi někdy přišli i rodiče. Obyčejně lyžovali v místech gruntu Vojtěchova otce Františka, tam, kde se říká Na hrbě (dnes je to asi v polovině vleků). To bylo ve druhé polovině 70. let (20. století). Tehdy se také začalo přemýšlet, jak se snáze a rychleji dostat zdola nahoru. Shodou okolností stavěl roku 1978 Stanislav Brhel, který měl na starost lanovkové přiblížení u lesního závodu, lanovku na Čertových skalách. Opotřebené lano, po vyseknutí nejopotřebovanější části ho zůstávalo stále 500 metrů, tehdy odkoupil za šrotovou cenu. K rámu z nepoužívaného stroje na cihly se připevnil stavební vrátek (či spíše jen jeho motor), který daroval Ladislav Sýkora z Horního Lidů. Šnekovou převodovku a dvě lanová kola v Lidečku chalupařící ing. Ráda, který tehdy pracoval jako hlavní energetik na dole Julia Fučíka, Vojtěch Batak ze Zlína pak zajistil v ZPS odlití asi 200 kusů hlaviček na zvratky. Projekt, výpočty a podobně prováděl bratr Vojtěcha Brhla Josef, strojní inženýr. Popisovaná pohonná jednotka byla zakotvena mezi dvě švestky (časem ji kryla dřevěná bouda) nahoře se k silnému buku připevnilo koncové kolo z vyřazeného jeřábu. Uprostřed stometrového vleku pak byla postavena dřevěná šibenice, na níž byly opěrné kladky. Takto fungoval vlek celé tři sezóny. V roce 1979 proběhlo několik změn: pohonná jednotky byla přemístěna, národní výbor dal peníze na nové lano koncové lano bylo ukotveno u silnějšího buku asi o80 metrů výše (vlek tak dosáhl délky asi 230metrů).

Dne 18. Května 1981 byl založen při Tělovýchovné jednotě Lidečko lyžařský oddíl, který si vzal za cíl vedle sjezdového lyžování rozvíjet do budoucna i lyžování běžecké a také zimní i letní turistiku. Vedoucím oddílu byl zvolen Stanislav Brhel a jeho zástupcem Vojtěch Brhel. Metodicky byl oddíl řízen okresním výborem svazu lyžování, v okrese Vsetín působilo celkem 19. lyžařských oddílů. Až do roku 1990 se počet členů pohyboval kolem 120, přičemž tři čtvrtiny členů tvořily děti.

V prvním desetiletí své činnosti postavil oddíl svépomocí další zvratkový vlek, a to o délce 400 metrů a převýšení asi 100 metrů (1981), a získal s finanční pomocí národního výboru jednu velkou mobilní buňku (5×5 metrů), která dodnes slouží jako klubovna, a dvě buňky polovičního půdorysu, z nichž jedna slouží jako kancelář a druhá jako obslužna u dolní stanice vleku. Především Antonínu Čížovi, který byl od roku 1985 předsedou národního výboru, vděčí lyžaři za sněžný skútr zn. Buran a za nový vlek typu POMA, který byl postaven ve stejné délce jako vlek stávající. Tento vlek byl svépomocí modernizován, to znamená, přebudován na typ POMA. Číž také nechal zpracovat projekt na vybudování lyžařského areálu ,,Krajina“, stihla se ale realizovat jen menší část.

Od roku 1982 pořádá oddíl každoročně jeden až tři lyžařské závody do roka (podle počasí), karnevaly na lyžích, pro školy lyžařské výcviky. 4lenové se zúčastňovali okresních i oblastních závodů ve sjezdových i běžeckých disciplínách, v letních měsících se několikrát uskutečnil výlet do TATER.

Druhou dekádu činnosti oddílu poznamenala do jisté míry reorganizace tělovýchovy a rozpad okresního výboru svazu lyžování. Mezi nežádoucí vlivy je ale třeba zařadit i rostoucí náklady na kvalitní provoz vleku a zejména mírné zimy. Všechny aktivity však dokázal oddíl udržet a v některých směrech dokonce rozvinout.